Home » Astma: kortademig en benauwd

Astma: kortademig en benauwd

Wat is astma?

Wat is astma? - bronchitis symptomen en duur

Astma symptomen en behandeling. Mensen met astma worden geboren met aanleg voor astma en dit is erfelijk. Als je een eerstegraads familielid (vader, moeder, dochter of zoon) met astma hebt, heb je een grotere kans op astma. Niet iedereen met deze aanleg krijgt ook daadwerkelijk astma. Er treden pas klachten op als je bijvoorbeeld in contact komt met prikkels waarvoor je overgevoelig bent. Bij astma raken de luchtwegen chronisch ontstoken en al bij een geringe prikkel kunnen ze vernauwen wat ademhalingsproblemen kan veroorzaken met klachten als kortademigheid en benauwdheid.


 

Astma geeft niet doorlopend klachten, maar toch is het een chronische ziekte. Dat komt omdat de klachten bij astma worden veroorzaakt door een ontsteking van de luchtwegen, waardoor de kleine luchtwegen erg prikkelbaar zijn en de lucht er minder gemakkelijk doorheen kan stromen. Astmaklachten kunnen soms weken tot maanden aanhouden, bijvoorbeeld na een (forse) griep. Ook zijn er soms periodes waarin je weinig tot niets merkt.

Astma is goed te behandelen. De klachten kunnen goeddeels verdwijnen waardoor je een prettig en normaal leven kan leiden.

 

Prikkelgevoelige luchtwegen

Bij astma is er sprake van ontstoken kleine luchtwegen, waardoor deze erg prikkelgevoelig zijn. Al bij een geringe prikkel vernauwen de luchtwegen zich, terwijl dit bij mensen zonder astma niet gebeurt. Deze grotere gevoeligheid van de luchtwegen wordt hyperreactiviteit genoemd. Deze vernauwing van de kleine luchtwegen leidt tot benauwdheidsklachten en/of hoestklachten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen allergische of specifieke prikkels en niet-allergische of niet-specifieke prikkels. Een allergische prikkel kan bijvoorbeeld de huidschilfers van een kat zijn. Niet-allergische prikkels zijn prikkels waar in feite iedereen last van heeft, maar als je astma hebt ben je er gevoeliger voor. Sigarettenrook is een bekend voorbeeld hiervan. Mensen met astma kunnen hier sterk op reageren.

Vaak krijgen mensen met astma al binnen enkele minuten last van klachten, nadat ze in aanraking zijn gekomen met een prikkel. Als de prikkel verdwijnt, nemen de klachten vaak binnen een uur weer af, maar het kan ook veel langer duren. Soms treedt de reactie veel later op, wat 'late reactie' wordt genoemd. De reatie duurt in zo'n geval ook veel langer en na 8 uur zijn de klachten op hun hoogtepunt en na 24-36 uur zijn de klachten pas verdwenen. Zo'n late reactie maakt het soms erg moeilijk om te achterhalen op welke prikkels je zo heftig reageert. 

Wat gebeurt er in je longen bij astma?

Wat zijn de symptomen en klachten van astma?

De klachten variëren van persoon tot persoon en kan heel licht zijn, maar ook ernstig. De klachten hebben vaak te maken met de vernauwing van de luchtwegen, en zijn:

 • aanvallen van benauwdheid en kortademigheid;
 • geluid bij de ademhaling, zoals piepende, brommende of zagende ademhaling;
 • hoesten;
 • opgeven van slijm (vaak taai slijm);
 • drukkend of beklemmend gevoel op de borst.

Andere klachten die kunnen optreden zijn een loopneus of een verstopte neus, niezen, jeukende en tranende ogen, prikklbaarheid, vermoeidheid en eczeem, wat vooral gezien wordt bij kinderen.

Nogal wat mensen met astma hebben 's nachts en 's ochtends de meeste klachten (nachtelijk astma). De klachten kunnen per dag wisselen. Heb je de ene dag i sterke mate last van een bepaald eprikkel, een dag later kun je hier minder last van hebben. De klachten wisselen per seizoen en met de leeftijd. Kinderen hebben vaak andere klachten dan volwassenen en tijdens de puberteit kunnen de klachten verdwijnen. Per situatie kunnen de klachten wisselen. Als je ontspannen op vakantie bent, zul je waarschijnlijk minder last hebben van klachten dan tijdens een stressvolle werkweek. In de dagen voor je menstruatie en tijdens een zwangerschap kunnen de klachten veranderen.

Hoe wordt astma behandeld?

De meeste mensen met astma komen vaak met hoest- en benauwdheidsklachten bij de huisarts. Deze kan de diagnose stellen, je aanmelden voor een longfunctietest, of je zo nodig doorverwijzen naar de longarts.

Astma is in het algemeen goed te behandelen, waardoor je weinig of geen last hebt van de klachten en zo normaal mogelijk kan functioneren. Je houdt altijd wel wat klachten, maar door behandeling kunnen deze beperkt worden. De behandeling wordt afgestemd op de ernst van je astma en je persoonlijke omstandigheden.

Behandeling bestaat uit: 

 • leefregels;
 • medicatie; en
 • aanvullende behandelingen.

Leefregels zijn gerichte en concrete adviezen van de huisarts of longarts om zo prikkels te vermijden. Stoppen met roken, het aanschaffen van een allergeenwerende matras- en kussenhoes zijn hier voorbeelden van. De adviezen verschillen per persoon, want iedereen is gevoelig voor weer andere prikkels.

Vaak krijg je ook medicijnen voorgeschreven, zoals ontstekingsremmers om de ontsteking van de luchtwegen te remmen. Hierdoor worden de luchtwegen minder prikkelbaar en zullen de klachten afnemen. Daarnaast zijn er luchtwegverwijders, welke worden ingenomen met een inhalator. Er zijn korte- en langwerkende luchtwegverwijders. Voorts zijn er combinatiemedicijnen. Meestal gaat het om een combinatie van een ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder. Als je last hebt van allergieën, kun je ook medicijnen voorgeschreven krijgen tegen acute allergieverschijnselen.

Aanvullende behandelingen kunnen bestaan uit fysiotherapie, immunotherapie of longrevalidatie. Verder zoeken veel mensen hun toevlucht in alternatieve behandelwijzen. Sommige astmapatiënten hebben baat bij fysiotherapie om hun ademhalingtechniek te verbeteren.

Immunotherapie of hyposensibilisatie betekent dat je geleidelijk minder gevoelig wordt gemaakt voor bepaalde allergische prikkels. Je krijgt bij deze therapie steeds iets grotere hoeveelheiden van de stof toegediend waar je allergisch voor bent. Hierdoor neemt de overgevoeligheid af zul je minder last hebben van klachten. Deze behandeling kan jaren duren en is niet altijd even effectief.

Longrevalidatie wordt vooral aangeboden aan mensen bij wie de reguliere behandelingen weinig effect hebben. Longrevalidatie vindt vaak plaats in een astmacentrum of een polikliniek van een ziekenhuis, waar je behandeld wordt door een team van specialisten.

 

Kinderen met overgewicht hebben een hoger risico op astma

Kinderen met overgewicht hebben een hoger risico op astma - bronchitis symptomen en duur

Kinderen met overgewicht of obesitas hebben meer kans om astma te ontwikkelen in vergelijking met kinderen met een gezond gewicht. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology.

Onderzoekers van Kaiser Permanente in Californië onderzocht elektronische medische dossiers van 623.358 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 19. De kinderen werden verdeeld in vier groepen op basis van hun gemeten lengte en gewicht. Deze waren:

 • normaal gewicht
 • te zwaar
 • matig zwaarlijvig
 • extreem zwaarlijvig

Alle kinderen werden gevolgd gedurende een periode van 1 jaar om de prevalentie van astma te analyseren .

Uit de resultaten van de studie bleek dat kinderen met overgewicht 1,16 keer meer kans hebben om astma te ontwikkelen in vergelijking met kinderen met een normaal gewicht. Matig zwaarlijvige kinderen hadden 1,23 keer meer kans om de aandoening te ontwikkelen, terwijl de extreem zwaarlijvige kinderen 1,37 maal meer risico hebben.

Van de kinderen die astma ontwikkelen, bleek dat matig zwaarlijvige en zeer zwaarlijvige kinderen eerder zowel reguliere als meer agressieve vormen van astma ontwikkelden vergeleken met kinderen met een normaal gewicht, leidend tot ziekenhuisbezoek en behandeling met orale corticosteroïden.

Uit het onderzoek bleek ook dat de effecten van het lichaamsgewicht en astma afhankelijk zijn van ras / etniciteit, leeftijd en geslacht. Matig zwaarlijvige meisjes in de leeftijd tussen 6 en 10 jaar hadden een 1,36 keer hoger risico op astma dan meisjes met een normaal gewicht van dezelfde leeftijd, terwijl extreem zwaarlijvige meisjes een 1,56 keer hoger risico hadden.

Matig zwaarlijvige kinderen met een Pacifisch-Aziatische achtergrond hadden een 1,41 keer hoger risico op het ontwikkelen van de aandoening, terwijl de extreem zwaarlijvige kinderen met deze achtergrond een 1,67 maal hoger risico hadden.

Onderzoekster Mary Helen Black zegt: “Als resultaat van dit onderzoek , weten we dat kinderen met overgewicht of obesitas - met name jonge meisjes kinderen met een Pacifisch-Aziatische achtergrond meer kans hebben om astma te ontwikkelen. Met deze kennis kunnen we werken aan het ontwikkelen van programma's om astma bij hoog-risico-groepen te voorkomen. Artsen kunnen ook beter toezicht houden op zwaarlijvige kinderen met astma, omdat deze kinderen de neiging om hebben om een meer ernstige vorm van astma te ontwikkelen.”

De onderzoekers van Kaiser Permanente zijn van plan om meer onderzoek te verrichten naar de relatie tussen lichaamsgewicht en het ontwikkelen van astma bij kinderen.

Bron: Medical News Today, 9 augustus 2013
Geschreven door

 Home

Home - bronchitis symptomen en duur

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - bronchitis symptomen en duur

Onafhankelijk en duidelijk informatie over vele aandoeningen.