Home » Bronchitis nieuws

Bronchitis nieuws

Antibiotica niet beter dan een placebo in de behandeling van bronchitis

Het antibioticum amoxicilline is effectiever bij het verlichten van de symptomen van allerlei luchtweginfecties zoals bronchitis, dan het gebruik van geen enkel medicijn, zelfs bij oudere patiënten. "Patiënten die amoxicilline voorgeschreven kregen, herstellen niet veel sneller of hebben niet significant minder symptomen", vertelde Paul Little, hoogleraar Eerstelijns Geneeskunde aan de Universiteit van Southampton.

Het bestrijden van luchtweginfecties bij patiënten waarbij geen vermoeden bestaat van een longontsteking, is een antibioticum niet zinvol en zelfs mogelijk schadelijk. Overmatig gebruik van antibiotica kan leiden tot allerlei bijwerkingen, zoals diarree, huiduitslag, braken, en de ontwikkeling van resistentie. Aan het onderzoek van Paul Little -dat werd gepubliceerd in de Lancet Infectious Diseases- deden 2.061 volwassenen met een ongecompliceerde acute lage luchtweginfectie uit huisartspraktijken in 12 Europese landen (Engeland, Wales, Nederland, België, Duitsland, Zweden, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Slovenië , en Slowakije). De patiënten werden willekeurig toegewezen aan ofwel de amoxicilline-groep of een placebo-groep. Ze kregen drie keer per dag gedurende zeven dagen het medicijnen of de placebo toegediend. Noch de patiënten, noch de onderzoekers waren gedurende het experiment op de hoogte over wie tot welke groep behoorde.

Artsen registreerden de symptomen aan het begin van de studie en de deelnemers hielden dagelijks een symptoom-dagboek bij. Er werd weinig verschil waargenomen in ernst of duur van de symptomen tussen de twee groepen. Dit gold zelfs voor oudere (over het algemeen gezonde) patiënten van 60 jaar of ouder. Bij hen bleek antibiotica slechts een zeer beperkt effect te hebben. De resultaten tonen aan dat de meeste mensen zonder behandeling herstellen. Slechts een klein aantal patiënten profiteren van een behandeling met antibiotica. Het is van belang om van te voren vast te kunnen stellen wie deze mensen zijn. Nader onderzoek hiernaar is nodig.

Verder bleek in de groep die antibiotica kreeg voorgeschreven, significant meer bijwerkingen voor te komen waaronder misselijkheid, huiduitslag en diarree, dan in de groep die een placebo kregen (28,7 procent vs 24 procent).

Bron: www.thelancet.com/oncology, published online December 19, 2012 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(12)70300-6

 

Antibiotica nutteloos in de behandeling van bronchitis

Antibiotica nutteloos in de behandeling van bronchitis - bronchitis symptomen en duur

Volgens een nieuwe studie van de Virginia Commonwealth University School of Medicine, moet antibiotica niet meer standaard worden voorgeschreven in de behandeling van bronchitis. 

Twee onderzoekers aan de Virginia Commonwealth University School of Medicine onderzochten alle beschikbare onderzoeken met betrekking tot bronchitis en de behandeling ervan en zijn tot de conclusie gekomen dat antibiotica over het algemeen vermeden moet worden bij de behandeling van bronchitis. Bij slechts een zeer klein percentage van alle bronchitis gevallen is antimicrobiële behandeling zinvol.

In Nederland was het al beleid om alleen antibiotica voor te schrijven aan patiënten als men vermoedt dat deze een longontsteking hebben en aan patiënten met acute bronchitis die bepaalde chronische aandoeningen hebben. Bij relatief gezonde patiënten is het advies om een terughoudend beleid te hanteren.  Het is overigens niet bekend of huisartsen zich aan deze richtlijnen houden. 

Bronnen:

- Huisarts en Wetenschap, jaargang 2009, nummer 3:130-134

- http://www.naturalnews.com (17-11-2006)

 

Antibiotica in verband gebracht met zeldzame maar dodelijke hartproblemen

Antibiotica in verband gebracht met zeldzame maar dodelijke hartproblemen - bronchitis symptomen en duur

Een antibioticum die in de Verenigde Staten op grote schaal wordt gebruikt voor de behandeling van bronchitis en andere veel voorkomende infecties, lijkt de kans op plotselinge dodelijke hartproblemen te vergroten. Het is een zeldzaam, maar ernstig risico, aldus de uitkomsten van een onderzoek afkomstig van de Vanderbilt University, een Privéuniversiteit in Nashville (Tennessee), (VS). 

Zithromax of azithromycine is een macrolide antibioticum dat vaak wordt voorgeschreven voor acute bronchitis. De behandeling heeft weinig neveneffecten en is eenvoudig: één inname per dag gedurende vijf dagen. Wel is het duurder dan andere antibiotica. Voorts is het enige bewijs van effectiviteit van dit medicijn bij acute bronchitis afkomstig van verschillende kleine vergelijkende studies en één grote niet-gecontroleerde studie gesponsord door de farmaceutische industrie.¹ De resultaten van het onderzoek suggereren dat artsen andere antibiotica moeten voorschrijven voor mensen die al gevoelig zijn voor hartproblemen. 

De onderzoekers hebben de gegevens van miljoenen antibiotica voorschriften geanalyseerd. Het betrof verschillende soorten antibiotica aan in totaal ongeveer 540.000 patiënten, gedurende de periode 1992 tot 2006. De medische dossiers van deze patiënten zijn onderzocht. Er waren 29 hart-gerelateerde sterfgevallen onder hen die Zithromax namen gedurende de vijf dagen van de behandeling. Het risico op overlijden van deze groep mensen tijdens het gebruik van het antibioticum was meer dan het dubbele dan de patiënten die een ander antibioticum (amoxicilline) gebruikten, of de controlegroep die niets innam. Het meeste risico liepen patiënten met bestaande hartproblemen die azithromycine voorgeschreven hadden gekregen. De patiënten in elke groep begon met vergelijkbare risico's voor hartproblemen, aldus de onderzoekers. 

De resultaten suggereren dat er sprake is van 47 extra hart-gerelateerde doden per 1 miljoen kuren bij de behandeling met Zithromax, in vergelijking met amoxicilline. Een gebruikelijke behandeling met Zithromax duurt ongeveer vijf dagen, tegenover ongeveer 10 dagen voor amoxicilline en andere antibiotica. Zithromax is minstens twee keer zo duur als generieke amoxicilline. 

Ofschoon het risico op een dodelijk hartprobleem zeldzaam is, moeten artsen en patiënten wel op de hoogte zijn van de mogelijke risico's.  

De studie verschijnt in het vakblad New England Journal of Medicine

(1) Azithromycine en acute bronchitis,Minerva 2003; 2(3): 45-46 

Bron: http://seattletimes.nwsource.com, 16 mei 2012

 

Home

Home - bronchitis symptomen en duur

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - bronchitis symptomen en duur

Onafhankelijk en duidelijk informatie over vele aandoeningen.