Home » Bronchitis symptomen

Bronchitis symptomen

Wat is acute bronchitis?

Wat is acute bronchitis? - bronchitis symptomen en duur

Acute bronchitis is een ontsteking van de lagere luchtwegen, waarbij de wand van de bronchiën is ontstoken, wat gepaard gaat met slijmproduktie en hoesten. Vaak is er sprake van het ophoesten van helder tot groengekleurd slijm of sputum. Bij het hoesten kan de persoon pijn midden op de borst ervaren. Ook verkoudheidsklachten, keelpijn, een drukkend gevoel op de borst en soms benauwdheid en koorts kunnen aanwezig zijn.

 

Wat zijn de oorzaken van acute bronchitis?

De luchtwegen zijn verdeeld in bovenste luchtwegen en lagere luchtwegen. De bovenste luchtwegen bestaan uit neus, keel, bijholten, middenoor, stembanden en luchtpijp en de lagere luchtwegen bestaan uit de luchtpijp en de longen. Acute bronchitis is een ontsteking van de lagere luchtwegen. Hierbij raakt de wand of bekleding van de bronchiën ontstoken.
 
Acute bronchitis komt vooal voor tijdens het griepseizoen, in de wintermaanden, meestal in combinatie met een bovenste luchtweginfectie, zoals een gewone verkoudheid of een sinusinfectie (bijholte-ontsteking). Een bovenste luchtweginfectie als verkoudheid of griep kan zich naar beneden uitbreiden en dan bronchitis veroorzaken. De betrokken persoon kan last hebben van symptomen zoals koorts met koude rillingen, spierpijn, verstopte neus en een zere keel.
 
Verschillende virussen kunnen bronchitis veroozaken, zoals het influenza A en B virus, meestal aangeduid als 'de griep'. Een aantal bacteriën staan er ook om bekend dat ze bronchitis kunnen veroozaken. Bacteriële bronchitis wordt bij jongvolwassenen nogal vaak veroorzaakt door Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae. Bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen zijn de ziekteverwekkers Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaeen Moraxella catarrhalis de meest courante veroorzakers van bacteriële bronchitis. De combinatie van bacteriële en virale bronchitis wordt vaak gezien.

Bronchitis kan ook optreden wanneer een persoon irriterende dampen of stoffen inhaleert. Chemische oplosmiddelen en rook, met inbegrip van tabaksrook, zijn risicofactoren voor acute bronchitis. Bronchitis als gevolg van irriterende stoffen wordt ook wel 'industriële bronchitis' of 'omgevingsbronchitis' genoemd.

Wat zijn de risicogroepen voor acute bronchitis?

Mensen met een verhoogd risico op het krijgen van zowel acute bronchitis en het ontwikkelen van meer ernstige symptomen, zijn onder meer ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem, rokers, mensen met astma of COPD, en verder iedereen die herhaaldelijk blootstaat  aan irriterende stoffen en luchtvervuiling.

Rokers en patiënten met een chronische longziekte kunnen vaker last hebben van acute bronchitis doordat hun luchtwegen het slijm moeilijker kunnen afvoeren. 
 
Acute bronchitis komt meer voor bij volwassenen dan bij kinderen. Wel zijn kinderen met vergrote keel- en neusamandelen extra vatbaar voor bronchitis. Erfelijkheid of geslacht (het man of vrouw zijn) zijn geen factoren van betekenis.

Wat zijn de klachten en symptomen van acute bronchitis?

Vaak begint een infectieuze bronchitis met dezelfde verschijnselen als een gewone verkoudheid:
  • loopneus;
  • keelpijn;
  • vermoeidheid;
  • rillerigheid;
  • hoofdpijn; en
  • rug- en spierpijn.
In een enkel geval kan de persoon lichte koorts (37,8 tot 38,3 °C) hebben, maar vaak niet langer dan een dag of vijf. De klachten van acute bronchitis ontwikkelen zich doorgaans binnen 24 tot 48 uur. Het uit zich vaak doordat een persoonna na een verkoudheid of griep blijft hoesten; meestal een droge hoest, maar na enkele dagen wordt slijm opgehoest. Vaak is het een hardnekkige, iriterende hoest. Tijdens het hoesten kan iemand midden op de borst pijn ervaren. Ook kan d epersoon wat kortademig zijn en een piepende ademhaling hebben.

Bij virale bronchitis worden vaak kleine hoeveelheden wit slijm of sputum opgehoest. Een bacteriële infectie kan geel of groen slijm voortbrengen.
 
Bij ernstige gevallen van acute bronchitis kan de koorts wel tot 38,3-38,8 °C oplopen en 3 tot 5 dagen aanhouden. Een acute bronchitis gaat meestal vanzelf over binnen één tot vier weken en hoesten is het laatste symptoom dat verdwijnt. Een fluitend ademhalingsgeluid (wheezing genoemd) kan voorkomen na het hoesten.
 

Kunnen er complicaties optreden?

Ernstige complicaties, zoals acute ademhalingsinsufficiëntie of longontsteking (pneumonie), komen normaal gesproken alleen voor bij mensen met een onderliggende chronische longziekte, zoals COPD of astma. 

Mensen met een chronische hart- of longziekte of een ernstige neurologische aandoening, doen er verstandig aan de huisarts te raadplegen als zij bovenstaande klachten krijgen.

Is acute bronchitis besmettelijk?

Bij virale en bacteriële bronchitis kunnen de ziekteverwekkers worden overgedragen op anderen. Besmetting vindt vaak plaats via de lucht door het inademen van met de ziekteverwekker besmette (fijne) druppeltje uit de mondholte en/of de luchtwegen via hoesten, niezen, spreken en ademen. Overdracht kan echter ook plaatsvinden door direct contact als zienen of knuffelen of via voorwerpen, zoals een deurknop. 

In de regel hebben gezonde mensen geen last van dit aanhoesten en zullen zij niet besmet worden. Mensen met een verminderde weerstand kunnen wel besmet worden. Dit komt doordat hun natuurlijke afweermechanisme reeds verzwakt is en niet afdoende in staat is om de binnendringers weg te werken. Dus het zijn vooral mensen met een verminderde weerstand die een hogere kans hebben om besmet te worden.

Het moge duidelijk zijn dat een bronchitis die is veroorzaakt door niet-infectieuze prikkels zoals een allergie, rook of vervuilde lucht, niet besmettelijk is.

 

Hoe wordt acute bronchitis behandeld?

Normaal gesproken gaat een virale bronchitis na een aantal dagen vanzelf weer over. Het hoesten houdt vaak wat langer aan. Er zijn talloze hoestmiddelen te koop bij drogist en apotheek. De werking van deze midelen bij bronchitis is nooit bewezen. Het toepassen van huismiddeltjes tegen hoesten, zoals stomen met heet water bij vastzittend slijm, zoutwaterdruppels bij een eventueel aanwezig verkoudheid, kan de klachten verzachten. De huisarts kan eventueel hoestprikkeldempend middel voorschrijven als een droge hoest op de voorgrond staat. 

Bij een bacteriële infectie kan eventueel een antibioticum voorgeschreven worden. Over de indicaties voor het geven van een antimicrobiële behandeling -het voorschrijven van een antibioticum- bestaat nog steeds discussie. Onderzoeken naar de prognose van longontstekingen laten een gunstig effect van antibiotica zien. Het is echter niet duidelijk wat de effectiviteit van antibiotica bij acute bronchitis is¹. Een huisarts zal vaak alleen antibiotica geven aan een patiënt als men vermoedt dat deze een longontsteking heeft of bij een patiënt met acute bronchitis heeft die bepaalde chronische aandoeningen heeft. Bij relatief gezonde patiënten is het advies om een terughoudend beleid te hanteren wat betreft antibiotica.

¹ Huisarts en Wetenschap, jaargang 2009, nummer 3:130-134.
Geschreven door

 Home

Home - bronchitis symptomen en duur

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling

Aandoeningen A-Z symptomen en behandeling - bronchitis symptomen en duur

Onafhankelijk en duidelijk informatie over vele aandoeningen.